Dokładamy wszelkich starań abyś czuł się z nami bezpiecznie. 

Poniżej przeczytasz w jaki sposób, kiedy i gdzie chronimy Twoje dane osobowe.

Pamiętaj, że w razie potrzeby zawsze możesz się z nami skontaktować mailowo lub telefonicznie. 

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest:

MDExpert Maciej Dubiela Tczewska 87im3

83-112 Rokitki, Polska

Mail do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych: iod@mdexpert.pl

Mail do kontaktu w innych sprawach: czesc@miladubiela.pl

Zgodnie z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku art. 28 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma MDExpert oferująca usługi szkoleniowe za pośrednictwem strony miladubiela.pl oświadcza, iż :

1.Nie sprzedaje i nie udostępnia na żadnej innej podstawie prawnej podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników strony www.miladubiela.pl, chyba że użytkownik wyrazi na taką czynność zgodę. MDExpert jest zobowiązana do udostępnienia danych osobowych tylko jeżeli MDExpert otrzyma prawomocne orzeczenie sądu lub organów ścigania wzywające do takiego udostępnienia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w takim zakresie i takim podmiotom, jakim wymagają odpowiednie regulacje prawne.

2.Jako Podmiot Przetwarzający oraz Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

Zakres przetwarzania danych osobowych. Dane użytkowników przetwarzane są w następującym celu:

 • Świadczenia usług szkoleniowych w tym zawierania i realizacji umów w tym zakresie.
 • Zawierania i realizacji umów innych usług i produktów oferowanych na stronie miladubiela.pl i przez firmę MDExpert, lub stronach powiązanych, na których zawsze następuje przekierowanie na stronę www.miladubiela.pl pod warunkiem wykonywania usługi lub sprzedaży produktu wyłącznie przez firmę MDExpert.
 • Świadczenia drogą elektroniczną usług w celu składania zamówień w formularzach.
 • Świadczenia drogą elektroniczną usług w celu zakładania indywidualnego konta użytkownikowi .
 • Świadczenia usług marketingowych takich jak przesyłanie aktualnych ofert handlowych, informacji o nowych szkoleniach płatnych jak i bezpłatnych.
 • Na podstawie prawa, a w szczególności art.6 ust. 1lit.a RODO, art.6 ust. 1lit.b RODO, art.6 ust. 1lit.f RODO przetwarza dane :
  • Zgoda osoby której dane będą przetwarzane.
  • Zgoda przed zawarciem umowy na podejmowanie działań, które są niezbędne do należytej i sumiennej realizacji umowy przez naszą firmę.
  • Zgoda na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią

3.Możemy przekazywać dane osobowe podwykonawcom lub pracownikom, ale wyłącznie na podstawie umowy między naszą firmą MDExpert i podwykonawcą lub pracownikiem w ściśle związanych działaniach mających na celu dostarczyć produkt lub usługę, zgodnie z Twoją zgodą i z prawnie uzasadnionymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

4.Zobowiązujemy się do przetwarzania danych osobowych, a także do udzielenia asysty w wykonywaniu oraz do wykonywania jako takiego, wszelkich obowiązków dotyczących Administratorów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami RODO, innymi przepisami Unii Europejskiej (UE) oraz prawa polskiego.

5.Podejmujemy wszelkie środki wymagane na mocy art. 30, 32, 35 oraz 36 RODO, informując o wynikach na bieżąco Administratorów, przy czym wynik analizy, o której mowa w art. 32, 35 oraz 36 RODO zostaje przekazany Administratorom po raz pierwszy przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

6.Jako Administrator danych oraz Podmiot Przetwarzający, zobowiązujemy się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, zarówno w trakcie trwania zgody jak i po jej ustaniu, czyli wycofaniu zgody przez Użytkownika.

7.Jako Podmiot Przetwarzający oraz Administrator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwamy i zwracamy innym Administratorom danych wszelkie dane osobowe oraz usuwamy wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

8.Jako Podmiot Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłaszamy je Administratorowi danych w ciągu w ciągu 24 h.

9.Jako Administrator danych osobowych po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłaszamy fakt wystąpienia do Organu Nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Obowiązek ustanowiony w art. 33 ma być zrealizowany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 h od naruszenia, chyba, że ryzyko naruszenia praw i wolności jest mało prawdopodobne.

10.Wprowadziliśmy instrukcję postępowania na wypadek wystąpienia incydentu bezpieczeństwa. Instrukcja ta dostępna jest na każde żądanie Organu Nadzorczego, innych Organów Państwowych, Administratorów dla których MDExpert jest związany umową o przetwarzaniu danych osobowych i występuje jako Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe oraz na każde żądanie Użytkownika.

11. Prowadzimy rejestr czynności przetwarzania danych oraz Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, który jest elementem dokumentacji ochrony danych.

12. Prowadzimy ocenę skutków dla ochrony danych osobowych w zakresie plików cookies i innych niezbędnych narzędzi analitycznych wykorzystywanych jedynie do promowania produktów Reklamodawców i docierania do grup zainteresowanych produktami oferowanymi za pośrednictwem strony www.miladubiela.pl.

13. Prowadzimy ocenę ryzyka–procedura zawierająca katalog najczęstszych zagrożeń i incydentów, które mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz określić modelowy sposób zachowania pracowników i obowiązek informowania o domniemanych incydentach lub podejrzanych wydarzeniach wyznaczonych osób.

14. Nie prowadzimy działalności w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

15.Plik cookie z ang. ciasteczka to niewielki plik tekstowy przechowywany na komputerze każdego z nas. Pliki cookies zawierają pliki tekstowe czyli tekst oraz liczby, np. daty i nie są one aplikacjami zawierającymi wirusy czy inne szkodliwe kody. Celem „ciasteczek” jest przechowywanie nie których informacji na temat użytkowników strony internetowej. Informacje te są następnie wykorzystywane do celów statystycznych i marketingowych oraz umożliwiają analizę odwiedzanych podstron. Nasza strona używa Google Analytics, które jest jednym z najbardziej popularnych i obdarzonym zaufaniem internetowym narzędziem analitycznym. Narzędzie to jest nam niezbędne w codziennej pracy i pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób każdy Użytkownik naszej strony korzysta z tej strony oraz jak możemy ulepszyć jej funkcjonalność. Na oficjalnej stronie Google Analytics znajdziesz więcej informacji na temat tzw. Ciasteczek. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej.

16. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

17. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. 

18. Okres przechowywania danych osobowych jest zawsze nie dłuższy niż niezbędny do realizacji umowy, między nami a Tobą, i zawsze zgodny z przepisami prawa. Możesz w każdej chwili wycofać zgodę używając do tego przycisku „wypisz się” lub wysyłając maila na czesc@miladubiela.pl. Wycofanie zgody wiąże się z równoczesnym zamknięciem dostępów do platformy szkoleniowej i wykreśleniem z list mailingowych. Zgody związane z ustawą o rachunkowości czy też prawa podatkowego przetwarzane są do czasu wywiązania się z wymogów prawnych ustawodawcy w szczególności z ustawy o rachunkowości czy też szeregu ustaw związanych z podatkami.

19. Swoje dane podajesz dobrowolnie. Twoje prawa do przetwarzania danych osobowych realizowane są w zakresie:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. O ile jest to technicznie możliwe, przeniesienia danych może nastąpić do innego administratora. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
 • prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

20. Swoje dane podajesz w celu:

 • zainteresowania i przedstawienia oferty szkoleniowej lub innych produktów dostępnych na stronie miladubiela.pl
 • zapisania się na płatne szkolenie lub warsztat,
 • zapisanie się na bezpłatne webinary,
 • zapisanie się do newslettera
 • w celu pobrania materiałów udostępnianych na stronie,
 • w innym celu, o którym każdorazowo będziesz informowany przed udostępnieniem Ci naszej usługi lub oferty.

21. Minimalizacja zbieranych danych osobowych.

Dbamy o minimalizację zbieranych danych osobowych. W przypadku zapisów na bezpłatne wydarzenia lub w celu pobrania bezpłatnych materiałów, będziemy Cię prosić o pozostawienie Twojego imienia, adresu mail oraz w wyjątkowych sytuacjach numeru telefonu. W przypadku gdy będziesz chciał skorzystać z płatnego szkolenia będziemy potrzebować więcej Twoich danych w celu zabezpieczenia wywiązania się z naszej strony z wymogów ustawy o rachunkowości i innych ustaw podatkowych przed urzędem skarbowym. Zgodnie z ustawą jesteśmy zobowiązani do każdorazowego wystawiania zakupowych dokumentów księgowych: paragonów lub faktur. W tej sytuacji zawsze poprosimy Cię o pozostawienie takich danych, które są ustawowo wymagane do przygotowania dokumentów księgowych.

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

22. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dokument ten jest przygotowany przez firmę MDExpert. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone. Zabrania się zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać dokument bez pisemnej zgody MDExpert.